Menu
Kartınız

Hizmetler

Bireysel Psikoterapi

Psikoterapi, kişinin ruh sağlığının daha sağlıklı hale gelmesini sağlayan değişim ve gelişim sürecidir. Bu süreçte psikoterapist ve danışan, kişinin kendisini tanımasını amaçlar. Danışanın kazandığı bu farkındalık, duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını tanıması ve kendisiyle alaka daha sağlıklı kararlar vermesini sağlar. Kişiler bu süreçte, problemlerinin tanımını yapar ve kendileri için en uygun çözümü üretebilirler. Edindikleri problem çözme becerilerini, yaşamlarında karşılaşacakları diğer problemler için de kullanabilirler. Psikoterapist, ne yapacağınızı bilmediğiniz durumlarda, duygularınızı ve düşüncelerinizi bilinçli olarak farkında olmanıza ve sizin için en doğru kararı vermenize yardımcı olur.

Psikoterapist, hastaları tedavi eden bir doktor değildir. Dolayısıyla psikoterapi sürecine katılan kişiler hasta değildir. Ruhsal durumlarının daha sağlıklı hale gelmesini isteyen yada sorunlarına çözüm arayan kişilerdir.

Aile ve Çift Terapisi

Aile üyeleri arasında zaman zaman anlaşmazlıklar çıkması doğaldır. Ancak çıkan anlaşmazlıkların ve çatışmaların çözümlenmemesi, ailenin işlevselliğinin bozulmasına ve kişilerin yaşam doyumlarının azalmasına neden olacağı bilinmektedir. Aile üyeleri arasında küçük görünen problemlerin uzun zaman devam etmesi, ilerleyen zamanlarda yine küçük problemlerden kaynaklanıyor görünen öfke patlamaları, şiddetili geçimsizlik gibi sorunları ortaya çıkaracaktır. Ayrıca aile işleyişindeki problemler, üyelerden bir veya daha fazlasının depresyon, panik atak, alkol ve madde kötüye kullanımı gibi sorunlar yaşamasına neden olabilecektir.

Aile ve çift terapisi, aile üyelerinin ve çiftlerin ruh sağlığının daha sağlıklı hale gelmesini sağlayan değişim ve gelişim sürecidir. Aile üyelerinin tamamının sürece katılması, sürecin verimini arttıracak ve hızlandıracaktır. Ancak bu üyelerin tamamı sürece katılmazsa aile terapisi yapılamaz anlamına gelmemektedir. Aile ve çift terapisinde, tarafların problemleri aile sistemi içinde çözmesi amaçlanır.

Ergen Terapisi

Ergenlik dönemi çocukluktan yetişkinliğe geçme sürecindeki fiziksel ve bilişsel değişimleri kapsar. Sağlıklı bir yetişkin olabilmek için bu dönemin sorunlarının sağlıklı bir şekilde çözülmesi gerekir.

Çocuklukla yetişkinlik arasında kalan ergen, çocukluktan tam olarak kopmamışken yetişkinlerin arasında kendine yer edinme, kimliğini bulma, karakterini oluşturma ve kabul ettirme çabasına girmektedir.

Bu süreçte davranışsal, duygusal ve düşünsel zorluklar yaşamaktadır. Bu zorluklarla nasıl baş edeceklerini bilmeyen ergenler içe kapanıklık, aileden uzaklaşma, öfke patlamaları gibi işlevsel olmayan davranışlar gösterebilmektedir. Bu olumsuz davranışların yetişkinliğe taşınmaması için ergenlerin, duygusal ve düşünsel zorluklarını işlevsel şekilde çözmeleri önemlidir.

Ergen terapisinde, ergenin ailesiyle olumlu ilişkiler kurması, kişiliğini keşfetmesi, olumlu davranışlar geliştirmesi, geleceğe dair kaygılarıyla baş edebilmesi, başarı, planlama, motivasyon gibi bir çok amaç gerçekleştirilebilmektedir.

Oyun Terapisi

Oyun çocuğun fiziksel, bilişsel, duygusal, ve sosyal gelişimi için çok önemlidir. Oyun çocuğun yaşamı tanıyabilmesi, dünyayı anlayabilmesi için gereklidir.

Çocuklar duygu ve düşüncelerini oyunla ifade ederler. Oyun, çocuklara hayal güçlerini kullanmaları için fırsat verir. Paylaşımcı olmayı, işbirliği yapmayı, hikaye oluşturmayı, düzenli olmayı, özenli olmayı öğrenirler. Oyun, çocuğun yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmesini sağlar. Terapist, bu süreçte çocuğun anlaşılmaz dünyasına girer, anlar ve sorunlarını çözmesine yardımcı olur.

Oyun terapisinde, çocuklar ruhsal sıkıntılarını ortaya koyar ve oynadıkları oyunlar ruhsal sıkıntılarının çözülmesine yardımcı olur. Oyun terapisti, oyun terapisi esnasında çocuğun iç dünyasını, duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını farketmesini, tanımasını sağlar. Oyun terapisinde, çocuklar oyun oynarken kendilerini anlatır, problemlerini fark eder ve yine oyun yoluyla problemlerini çözerler.