Menu
Kartınız

Hakkımda


Eda Coşar - Uzman Psikolog


1988 – İSTANBUL

İlk orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2011 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu.

Aynı zamanda Maltepe Üniversite Sosyoloji Bölümünde yan dal eğitimi aldı.

Aldatma eğilimi, problem çözme becerisi ve evlilik doyumunun birbiriyle olan ilişkisini konu alan bitirme tezini başarıyla tamamladı.

Cerrahpaşa tıp fakültesinde, psikiyatri ana bilim dalında stajını tamamladı.

Yüksek lisans tez konusu olarak; Temel Psikolojik İhtiyaçların Karşılanma Düzeyinin, İlişki Doyum ve Yaşam Doyum Düzeyine Katkısını araştırıp, literatüre katkı sağladı.

Eğitimi süresince; Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulunda, İkizler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde gönüllü olarak çalıştı.

Kartalite ve kartal yaşam kalitesini yükseltme projesinde; imkan yetersizliği dolayısıyla anaokuluna gidemeyen çocuklara gönüllü olarak eğitimler verdi.

Sürekli eğitim programı çerçevesinde;

Berlin’de bulunan Sistematik ve Entegratif Aile ve Çift terapisi Enstitüsünün  uyguladığı eğitim içeriğine sahip, Entegratif Aile ve Çift Terapisi teorik ve pratik eğitimlerini tamamladı (250 saat)


Katıldığı diğer Eğitimler ;


* Aile Danışmanlığı Eğitimi

* Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (450 saat)

* Evliliğe Hazırlık Evlilik Öncesi Danışma (Teori 28 Pratik 14 Saat)

* Aile Danışmanlığı Kuramları (Teori 28 Pratik 14 Saat)

* Aile Ve Çocuk Hukuku (Teori 42 Pratik 10 Saat)

* Aile Sosyolojisi (Teori 28 Pratik 14 Saat)

* Psikolojik Danışmanlık Kuram Ve Teknikleri) (teori 28 pratik 14 saat)

* Aile ve Çift Danışmanlığında Teknikler  (teori 28 pratik 14 saat)

* Ailede İletişim  (teori 28 pratik 14 saat)

* Ailede Travma Ve Krize Müdahale/Aile İçi Şiddet (teori 28 pratik 14 saat)

* Ailede sorunlar ve başa çıkma yolları (28 saat)

* Yetişkin psikopatolojisi (28 saat)

* Evlilikte cinsel sorunlar (28 saat) .


Oyun Terapisi

Eğitmen: Uzm. Kl. Psk. Birgül Emiroğlu


Kısa Süreli Çözüm Odaklı Yaklaşımı

Eğitmen: Dr. Nevin Dölek (20 akademik saat)


Doğru nefes ve gevşeme teknikleri eğitimi (teori ve pratik)

Eğitmen: Klinik Psikolog Neşe Ulusan


Motivasyonel Görüşme Teknikleri

Eğitmen: Prof. Dr. Kültegin Ögel (1.Basamak)


Katıldığı Test  Eğitimleri ;


WISC-R   ZEKA  TESTİ   UYGULAYICI   SERTİFİKASI   (PSİKOLOGLAR   DERNEĞİ SERTİFİKALI)

ÇOCUK  DEĞERLENDİRME PAKETİ  EĞİTİMİ:  Eğtimde  yer   alan  testler/ölçekler:

Ankara Gelişim Tarama Envanteri,

Peabody Resim Kelime Tanıma Testi,

Resim Çizme Testleri,

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi,

Cümle   Tamamlama   Testi   (Beier),   Duygu   Durumu   Ölçekleri.     (PSİKOLOGLAR DERNEĞİ SERTİFİKALI)


ULUSLAR  ARASI   BEBEK   MASAJI   EĞİTİMİ   BEBEK   RUH   SAĞLIĞI   EĞİTİMİ

SÜPERVİZOR DOÇ. Dr.  ÖZDEN BADEMCİ

Eğitim ve çalışma hayatı boyunca birçok seminer ve sempozyuma katılmıştır.

İkizler özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi başta olmak üzere, farklı kurumlarda Çocuk Psikolojisi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Konsantrasyon Bozukluğu, Ebeveyn ve Çocuk İlişkileri  Kaliteli Zaman Geçirmek ve Ergenlerde Meslek Seçimi gibi birçok konuda seminerler verdi.


2011 yılından itibaren aktif olarak Danışan görmektedir.